Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn Tây (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Sơn Tây''' trong [[tiếng Việt]] có thể là:
*Tỉnh Sơn Tây ([[nhà Nguyễn]]) hay thừa tuyên (tức là trấn) Sơn Tây dưới triều [[nhà Hậu Lê]]. Tỉnh cũ ở Việt Nam với thủ phủ là [[thị xã Sơn Tây]]. Ngày nay đã sáp nhập với tỉnh [[Hà Đông (tỉnh Việt Nam)|Hà Đông]] thành tỉnh [[Hà Tây]]. Xem bài [[Sơn Tây (tỉnh Việt Nam)]].
*Thị xã '''[[Sơn Tây, Hà Tây|Sơn Tây]]''', tỉnh [[Hà Tây]], [[Việt Nam]].
*Huyện '''[[Sơn Tây, Quảng Ngãi|Sơn Tây]]''', tỉnh [[Quảng Ngãi]], [[Việt Nam]].