Khác biệt giữa các bản “Phú Hòa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[20 tháng 8]] năm [[2003]], theo Nghị định số 95/2003/NĐ-CP của Chính phủ, chia xã Hòa Quang thành 2 xã: Hòa Quang Nam và Hòa Quang Bắc.<ref>[https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-95-2003-nd-cp-cua-chinh-phu---nghi-dinh-thanh-lap-xa--phuong-thuoc-cac-huyen-song-hinh--phu-hoa-va-thi-xa-tuy-hoa--tinh-phu-yen.aspx/ Nghị định số 95/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Sông Hinh, Phú Hoà và thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên]</ref>
 
Ngày [[3 tháng 12]] năm [[2007]], theo Nghị định số 1975/2007/NĐ-CP của Chính phủ, thành lập thị trấn Phú Hòa - thị trấn huyện lỵ huyện Phú Hòa trên cơ sở điều chỉnh 1.779,26 ha diện tích tự nhiên và 8.924 nhân khẩu của xã Hòa Định Đông.<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-175-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thanh-lap-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Phu-Hoa-thanh-pho-Tuy-Hoa-tinh-Phu-Yen-59552.aspx/ Nghị định 175/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên]</ref>
 
==Du lịch==