Deshi

Tham gia ngày 9 tháng 1 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
** [[Đômen từ]]
** [[Bơm khuếch tán]]
** [[Phương pháp bay bốc nhiệt]]
** [[Phún xạ catốt]]