Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa Marx – Lenin”

sửa chính tả
(Đã lùi lại sửa đổi 62252804 của JohnsonLee01 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
(sửa chính tả)
Chủ nghĩa Marx–Engels–Lenin là cụm từ thường để chỉ cho [[lý thuyết]] chính trị kết hợp có tính chọn lọc ghép các lý thuyết của Marx, Engels và lý thuyết của Lenin, chứ không phải nghiên cứu riêng rẽ hay sự tổng hợp kết hợp tất cả các lý thuyết của ba ông, và thường hay được một số nhà nghiên cứu cho là do Chủ tịch Liên Xô là ông [[Stalin]] đặt ra.Thuật ngữ chủ nghĩa Marx–Engels–Lenin đã được sử dụng bởi các đảng cộng sản chịu ảnh hưởng của [[Đảng Cộng sản Liên Xô]].{{Fact}}
 
Chủ nghĩa Marx–Lenin là nhánh chính của [[chủ nghĩa cộng sản]], ngoài ra còn có các nhánh khác như [[Chủ nghĩa xã hội dân chủ|dân chủ xã hội]], [[chủ nghĩa Mao]], [[chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ]], [[chủ nghĩa Trotsky]], v.v. Tuy có khác nhau về biện pháp để đi lên [[[chủ nghĩa cộng sản]] (trừ những người dân chủ xã hội), nhưng mục tiêu chung thì không có gì khác nhau.{{Fact}}
 
== Lịch sử ==
Người dùng vô danh