Khác biệt giữa các bản “Phong trào độc lập Đài Loan”

Nhiều người ủng hộ độc lập cho Đài Loan xem [[lịch sử Đài Loan]] từ thế kỷ 17 là một cuộc đấu tranh liên tục để giành độc lập và sử dụng nó như một nguồn cảm hứng cho phong trào chính trị hiện nay.<ref>{{Chú thích tạp chí|last=Li, Thian-hok|date=ngày 15 tháng 4 năm 1956|title=Our Historical Struggle for Liberty|url=http://www.wufi.org.tw/taiwan/lthistry.htm|dead-url=yes|journal=Free Formosans' Formosa Newsletter|publisher=Free Formosans' Formosa|archive-url=https://web.archive.org/web/20070928010517/http://www.wufi.org.tw/taiwan/lthistry.htm|archive-date=ngày 28 tháng 9 năm 2007}}</ref>
 
Theo quan điểm này, người dân bản địa Đài Loan và những người đã cư trú ở đó đã nhiều lần bị chiếm đóng bởi các nhóm bao gồm người [[Hà Lan]], [[Tây Ban Nha]], [[NhàNam Minh|Minh]],(Hậu duệ [[Trịnhnhà Thành CôngMinh]]) và những người trung thành với nhà Minh, [[Nhà Thanh|Thanh]], [[Nhật Bản]] và cuối cùng là những người Quốc gia Trung Quốc được lãnh đạo bởi Quốc dân Đảng. Từ quan điểm của một người ủng hộ độc lập, phong trào đòi độc lập của Đài Loan bắt đầu dưới sự cai trị của nhà Thanh vào những năm 1680, dẫn đến một câu nói nổi tiếng ngày đó, "Cứ ba năm một cuộc nổi dậy, cứ năm năm lại có khởi nghĩa". Những người ủng hộ độc lập Đài Loan đã so sánh Đài Loan dưới sự cai trị của Quốc dân Đảng với [[Apartheid|Nam Phi thời Apartheid]].<ref>{{Chú thích web|url=http://www.taiwanus.net/news/shownews.php?id=72037|title=台灣海外網|website=www.taiwanus.net}}</ref> Phong trào đòi độc lập của Đài Loan trong thời kỳ thuộc đế quốc Nhật Bản được [[Mao Trạch Đông]] và các lãnh đạo [[Đảng Cộng sản Trung Quốc]] ủng hộ vào những năm 1930 như một biện pháp giải phóng Đài Loan khỏi ách thống trị của Nhật Bản.<ref>{{Chú thích tạp chí|last=Hsiao, Frank|last2=Sullivan, Lawrence|year=1979|title=The Chinese Communist Party and the Status of Taiwan, 1928-1943|journal=Pacific Affairs|publisher=Pacific Affairs, Vol. 52, No. 3|volume=52|issue=3|pages=446–467|doi=10.2307/2757657|jstor=2757657}}</ref>
 
Khi [[Chiến tranh thế giới thứ hai]] kết thúc vào năm 1945, bằng cách ban hành "Tổng lệnh số 1" cho Tư lệnh tối cao cho các cường quốc đồng minh, [[Khối Đồng Minh thời Chiến tranh thế giới thứ hai|quân Đồng minh]] đã đồng ý rằng Quân đội Cộng hòa Trung Quốc dưới thời [[Trung Quốc Quốc dân Đảng|Quốc dân Đảng]] sẽ "tạm thời chiếm Đài Loan, thay mặt cho Lực lượng Đồng minh." <ref>{{Chú thích web|url=http://www.taiwandocuments.org/sovereignty.htm|title=Methods of Acquiring Sovereignty: PRESCRIPTION|website=Related Topics: Sovereignty|publisher=Taiwan Documents Project}}</ref>
Người dùng vô danh