Khác biệt giữa các bản “Chính phủ Nhật Bản”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox executive government|government_name=Chính phủ Nhật Bản|image=[[File:Goshichi no kiri.svg|257px]]|caption=[[Dấu triện Chính phủ Nhật Bản|Ấn chương chính phủ]]|date=|state=[[Nhật Bản]]|address=[[Chiyoda, Tokyo|Chiyoda]], [[Tokyo]]|appointed=[[Thiên hoàng|Thiên hoàng]]|leader_title=[[Thủ tướng Nhật Bản|Đại thần tổng lý nội các]]|main_organ=[[Nội các Nhật Bản|Nội các]]|ministries=|responsible=[[Quốc hội Nhật Bản|Quốc hội]]|url={{URL|http://www.japan.go.jp/}}}}{{Infobox Chinese|kanji={{linktext|日|本|国|政|府}}|hiragana={{linktext|に|っ|ぽ|ん|こ|く|せ|い|ふ}}(formal)<br/>{{linktext|に|ほ|ん|こ|く|せ|い|ふ}}(informal)|romaji=Nipponkoku Seifu (formal)<br/>Nihonkoku Seifu (informal)}}
 
'''Chính phủ Nhật Bản''' là [[Quân chủ lập hiến|chế độ quân chủ lập hiến]] và chế độ tự do-dân chủ, nghĩa là quyền hành [[Thiên hoàng]] bị hạn chế và chủ yếu quan hệ với nhiệm vụ nghi lễ, như nhiều nước khác chia thành ba nhánh: lập pháp, hành chính và tư pháp.
 
Chính phủ hoạt động theo chính cương do [[Hiến pháp Nhật Bản]] ban hành năm 1947 ấn định. Nhật là [[Nhà nước đơn nhất|nước đơn nhất]] gồm 47 đơn vị hành chính. Thiên hoàng làm quốc trưởng, có<ref>{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html|title=The World Factbook Japan|publisher=[[Central Intelligence Agency]]|accessdate=5 September 2015}}</ref> vai trò nghi lễ và không sở hữu chính quyền;<ref>Điều 4(1), Chương I [[Hiến pháp Nhật Bản]] (1947)</ref> thay vào đó Nội các gồm các Đại thần và [[Thủ tướng Nhật Bản|Thủ tướng]] điều khiển chính phủ, là nguồn gốc quyền hành của nhánh hành chính, do Thủ tướng thành lập là [[Người đứng đầu chính phủ|thủ não chính phủ]].<ref name="ExecPower">Điều 65, Chương V [[Hiến pháp Nhật Bản]] (1947)</ref><ref name="PMCabinet">Điều 68(1), Chương V [[Hiến pháp Nhật Bản]] (1947)</ref> Ông hay bà do [[Quốc hội Nhật Bản|Quốc hội]] chỉ định và được Thiên hoàng bổ nhiệm.<ref name="PMDiet">Điều 67(1), Chương V [[Hiến pháp Nhật Bản]] (1947)</ref><ref name="EmperorPM">Điều 6(1), Chương I [[Hiến pháp Nhật Bản]] (1947)</ref>
Người dùng vô danh