Khác biệt giữa các bản “Trúc Sơn”

không có tóm lược sửa đổi
{{otheruses4|đơn vị hành chính cấp xã|huyện cùng tên của Trung Quốc|Trúc Sơn (huyện)}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | xã
| tên = Trúc Sơn