Khác biệt giữa các bản “Viêm màng phổi”

(Trang mới: “ '''Viêm màng phổi''' là tình trạng viêm của màng bao quanh phổi và lót khoang ngực (màng phổi). <ref name=NIH2011What/> Điều này…”)
 
{{Infobox medical condition (new)
 
| name = Viêm màng phổi
| synonyms = Pleuritis, pleuritic chest pain<ref name=NIH2011What/>
| image = Pleurisy and pneumothorax.jpg
| caption = Figure A shows normal anatomy. Figure B shows lungs with pleurisy in the right lung, and a pneumothorax of the left lung.
| field = [[Pulmonology]]
| pronounce =
| symptoms = Sharp chest pain<ref name=NIH2011What/>
| onset =
| duration =
| causes = [[Viral infection]], [[pneumonia]], [[pulmonary embolism]]<ref name=NIH2011Ca/>
| risks =
| diagnosis = [[Chest X-ray]], [[electrocardiogram]] (ECG), [[blood test]]s<ref name=Fer2016/>
| differential = [[Pericarditis]], [[myocardial infarction|heart attack]], [[cholecystitis]]<ref name=Fer2016/>
| prevention =
| treatment = Based on the underlying cause<ref name=Fer2016/>
| medication = [[Paracetamol]] (acetaminophen), [[ibuprofen]]<ref name=NIH2011Tx/>
| frequency = 1 million cases per year (United States)<ref name=Di2012/>
| deaths =
}}
'''Viêm màng phổi''' là tình trạng viêm của màng bao quanh phổi và lót [[khoang ngực]] ([[màng phổi]]). <ref name=NIH2011What/> Điều này có thể dẫn đến đau ngực dữ dội trong khi thở. <ref name=NIH2011What>{{cite web|title=What Are Pleurisy and Other Pleural Disorders?|url=http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/pleurisy|website=NHLBI|access-date=1 November 2016|date=21 September 2011|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161108065923/https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/pleurisy|archivedate=8 November 2016|df=dmy-all}}</ref> Đôi khi cơn đau có thể là cơn đau âm ỉ liên tục. Các triệu chứng khác có thể bao gồm khó thở, ho, sốt hoặc [[giảm cân]], tùy thuộc vào nguyên nhân cơ bản. <ref name=NIH2011Sym>{{cite web|title=What Are the Signs and Symptoms of Pleurisy and Other Pleural Disorders|url=http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/pleurisy/signs|website=NHLBI|access-date=1 November 2016|date=21 September 2011|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161008061144/https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/pleurisy/signs|archive-date=8 October 2016|df=dmy-all}}</ref>
 
 
Điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản. [[Paracetamol]] (acetaminophen) và [[ibuprofen]] có thể được sử dụng để giảm đau. <ref name=NIH2011Tx>{{cite web|title=How Are Pleurisy and Other Pleural Disorders Treated?|url=http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/pleurisy/treatment|website=NHLBI|accessdate=1 November 2016|date=21 September 2011|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161103233948/http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/pleurisy/treatment|archivedate=3 November 2016|df=dmy-all}}</ref> Đo phế dung khuyến khích có thể được khuyến nghị để khuyến khích hơi thở lớn hơn. <ref name=Di2012/> Khoảng một triệu người bị ảnh hưởng ở Hoa Kỳ mỗi năm. <ref name=Di2012>{{cite book|title=Disease & Drug Consult: Respiratory Disorders|date=2012|publisher=Lippincott Williams & Wilkins|isbn=9781451151947|page=Pleurisy|url=https://books.google.com/?id=bdkPAAAAQBAJ&pg=PT175|language=en|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161103215903/https://books.google.ca/books?id=bdkPAAAAQBAJ&pg=PT175|archivedate=3 November 2016|df=dmy-all}}</ref> Mô tả về ngày tình trạng từ ít nhất là sớm nhất là 400 trước Công nguyên bởi [[Hippocrates]].<ref>{{cite book|last1=Light|first1=Richard W.|last2=Lee|first2=Y. C. Gary|title=Textbook of Pleural Diseases Second Edition|date=2008|publisher=CRC Press|isbn=9780340940174|page=2|edition=2|url=https://books.google.com/?id=v5T0MWmBLDYC&pg=PA2|language=en|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161103215905/https://books.google.ca/books?id=v5T0MWmBLDYC&pg=PA2|archivedate=3 November 2016|df=dmy-all}}</ref>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
223.257

lần sửa đổi