Khác biệt giữa các bản “Viêm màng phổi”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox medical condition (new)
| name = Viêm màng phổi
| synonyms = PleuritisViêm màng phổi, pleuriticđau ngực chestmàng painphổi<ref name=NIH2011What/>
| image = Pleurisy and pneumothorax.jpg
| caption = FigureHình A showscho normalthấy anatomygiải phẫu bình thường. FigureHình B showscho thấy phổi lungsbị withviêm pleurisymàng inphổi the rightphổi lung,phải and atràn pneumothoraxkhí ofmàng thephổi leftphổi lungtrái.
| field = [[PulmonologyKhoa hô hấp]]
| pronounce =
| symptoms = SharpĐau chestngực paindữ dội<ref name=NIH2011What/>
| onset =
| duration =
| causes = [[ViralNhiễm infectionvirus]], [[pneumoniaviêm phổi]], [[pulmonarythuyên tắc embolismphổi]]<ref name=NIH2011Ca/>
| risks =
| diagnosis = [[Chest X-rayquang ngực]], [[electrocardiogramđiện tâm đồ]] (ECG), [[bloodxét nghiệm testmáu]]s<ref name=Fer2016/>
| differential = [[PericarditisViêm màng ngoài tim]], [[myocardialnhồi máu cơ tim infarction|heart attackđau tim]], [[cholecystitisviêm túi mật]]<ref name=Fer2016/>
| prevention =
| treatment = BasedDựa ontrên thenguyên underlyingnhân causecơ bản<ref name=Fer2016/>
| medication = [[Paracetamol]] (acetaminophen), [[ibuprofen]]<ref name=NIH2011Tx/>
| frequency = 1 milliontriệu casesca permỗi yearnăm (UnitedHoa StatesKỳ)<ref name=Di2012/>
| deaths =
}}
Người dùng vô danh