Khác biệt giữa các bản “Sự sôi”

không có tóm lược sửa đổi
(Bo sung noi dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi.{{thiếu nguồn gốc}}
{{thiếu nguồn gốc}}
[[Image:Kochendes wasser02.jpg|thumb|right|Đun sôi nước]]
'''Sự sôi''' là quá trình chuyển [[Trạng thái vật chất|trạng thái]] của một chất từ thể [[Chất lỏng|lỏng]] sang thể [[Chất khí|khí]] xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.