Khác biệt giữa các bản “Super Sentai Series”

== Các phần phim kỉ niệm 10 năm ==
Một số series phim được thực hiện movie kỉ niệm 10 năm phát sóng.
[[Tập tin:5AESN-Ninpuu Sentai.jpg|nhỏ|bìa dvd [[Ninpuu Sentai Hurricanger]] 10 years after]]
*[[Ninpuu Sentai Hurricanger: 10 Years After]]
*[[Tokusou Sentai Dekaranger: 10 Years After]]