Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn Tây (định hướng)”

Không có tóm lược sửa đổi
 
==Việt Nam==
* Thị xã [[Sơn Tây, (thị xã)Nội|Sơn Tây]], thành phố [[Hà Nội]]
* Huyện [[Sơn Tây, Quảng Ngãi|Sơn Tây]], tỉnh [[Quảng Ngãi]]
* Xã [[Sơn Tây, Hương Sơn|Sơn Tây]], huyện [[Hương Sơn]], tỉnh [[Hà Tĩnh]]