Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỷ lệ”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Khi hai lượng được đo với cùng một đơn vị, như thường thì tỷ lệ của chúng là một số không có đơn vị. Một tỉ số của hai số đo được đo bằng các đơn vị khác nhau được gọi là tỷ giá.<ref>''"The quotient of two numbers (or quantities); the relative sizes of two numbers (or quantities)"'', "The Mathematics Dictionary" [https://books.google.com.br/books?id=UyIfgBIwLMQC&lpg=PA349&dq=dictionary%20ratio&pg=PA349#v=onepage&q=dictionary%20ratio&f=false]</ref>
 
== Một số quy tắc ==
Muốn tìm <math>\frac{m}{n}</math> của một số b cho trước, ta tính <math>\frac{bm}{n}</math>
 
Khi biết <math>\frac{m}{n}</math> của một số là a, muốn tìm số đó ta tính <math>a:\frac{m}{n}</math>
 
== Tham khảo ==