Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Gia quyến:
 
Phối ngẫu: ThôngThống Mẫn Chương Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Phúc
 
Nguyễn Thị Ngọc Đệ
Người dùng vô danh