Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Thái Nhi”

 
Phiền bqv trộn lịch sử bài [[Phú Riềng]] từ [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%BA_Ri%E1%BB%81ng&oldid=15009624 phiên bản này] trở về trước sang bài [[Phú Riềng (xã)]]. Xin cảm ơn bqv [[Thành viên:30ChuaPhaiLaTet|30ChuaPhaiLaTet]] ([[Thảo luận Thành viên:30ChuaPhaiLaTet|thảo luận]]) 00:14, ngày 14 tháng 6 năm 2020 (UTC)
 
== Về phần địa lý trong các bài hành chính ==
 
Cảm ơn bqv đã góp ý giúp tôi. Mong bqv hãy nêu ý kiến, tôi sẽ thảo luận với bqv về vấn đề này [[Thành viên:30ChuaPhaiLaTet|30ChuaPhaiLaTet]] ([[Thảo luận Thành viên:30ChuaPhaiLaTet|thảo luận]]) 01:06, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)