Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Tàm Xá”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
}}
Chức năng tóm tắt thông tin nên được trao cho bản mẫu.[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] ([[Thảo luận Thành viên:Doãn Hiệu|thảo luận]]) 10:11, ngày 31 tháng 5 năm 2020 (UTC)
 
{{u|Doãn Hiệu}} là ai ấy nhỉ? Rõ ràng ban đầu tôi đã đâu làm phiền bạn, tôi đã chuyển sang sửa những bài ở các địa phương khác. Bạn đã chạy theo tôi vào tuốt trong đấy để mà kiếm chuyện tiếp [[Thành viên:PhutThu89|PhutThu89]] ([[Thảo luận Thành viên:PhutThu89|thảo luận]]) 03:25, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)
 
== Chú thích trong thảo luận ==