Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tuanminh01”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
:{{u|Q.Khải}} thế không gọi là hùa à? Đã đang ở đây rồi còn phải báo cáo (chuyện thừa thãi) [[Thành viên:PhutThu89|PhutThu89]] ([[Thảo luận Thành viên:PhutThu89|thảo luận]]) 03:21, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)
::Ý {{u|PhutThu89}} là thế nào? <font size="2.9669">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="blue">a</font>]]<sup>2</sup> + [[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="yellow">b</font>]]<sup>2</sup> = [[Đặc biệt:Đóng góp/Q.Khải|<font color="green">c</font>]]<sup>2</sup>''</font> 03:25, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)
 
::{{u|Q.Khải}} bạn không thấy bạn đang thiên vị rành rành à? Đã gọi là bút chiến thì đâu thể mình tôi mà tạo thành được, sao không kể đến người kia vào? [[Thành viên:PhutThu89|PhutThu89]] ([[Thảo luận Thành viên:PhutThu89|thảo luận]]) 03:31, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)