Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tuanminh01”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
::{{u|Q.Khải}} bạn không thấy bạn đang thiên vị rành rành à? Đã gọi là bút chiến thì đâu thể mình tôi mà tạo thành được, sao không kể đến người kia vào? [[Thành viên:PhutThu89|PhutThu89]] ([[Thảo luận Thành viên:PhutThu89|thảo luận]]) 03:31, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)
:::{{ping|PhutThu89}} Vậy tại sao bạn không tự hỏi bản thân lý do Tuanminh01 chỉ cấm bạn chứ không cấm {{u|Doãn Hiệu}}. <font size="2.9669">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="blue">a</font>]]<sup>2</sup> + [[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="yellow">b</font>]]<sup>2</sup> = [[Đặc biệt:Đóng góp/Q.Khải|<font color="green">c</font>]]<sup>2</sup>''</font> 03:33, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)
 
:::{{u|Q.Khải}} cái đó sao lại bắt tôi tự hỏi bản thân? Tôi phải đi hỏi Tuanminh01 câu đó mới đúng này [[Thành viên:PhutThu89|PhutThu89]] ([[Thảo luận Thành viên:PhutThu89|thảo luận]]) 03:43, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)