Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

Phiền các bqv hãy xử lý thành viên {{u|Doãn Hiệu}}. Tôi xin nhấn mạnh là tôi đã cố gắng hết sức để thảo luận nhưng thành viên này không lần nào thảo luận đàng hoàng, nhờ bqv hãy cấm thành viên này [[Thành viên:30ChuaPhaiLaTet|30ChuaPhaiLaTet]] ([[Thảo luận Thành viên:30ChuaPhaiLaTet|thảo luận]]) 02:11, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)
: Bạn phải chỉ rõ vấn đề, tranh chấp ở bài nào,... để BQV xem xét chứ? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 02:46, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)
 
:Vấn đề tranh chấp ở rất nhiều bài, một số ví dụ là [[Châu Phú A]], [[Trung Chải, Nậm Nhùn]], [[Tàm Xá]],.... [[Thành viên:PhutThu89|PhutThu89]] ([[Thảo luận Thành viên:PhutThu89|thảo luận]]) 03:48, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)