Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Tàm Xá”

{{u|Tuanminh01}}, {{u|Đông Minh}}: Thành thật mà nói, lẽ ra những phần tiếp giáp địa lý đúng ra là không ghi gì cả mới đúng đấy. Bản chất của việc thêm phần này vào là không hợp lý rồi, huống gì là cố ghi quá chi tiết. Hãy tham khảo một đề mục về bài viết trong wiki tiếng Anh https://en.wikipedia.org/wiki/Niagara_Falls,_New_York#Geography
 
Đây là một bài viết rất hoàn chỉnh, không có gì bàn cãi rồi. Nó hoàn chỉnh như vậy đấy nhưng mà bạn xem coi nó có viết về địa phương giáp ranh theo kiểu "phía đông giáp..., phía tây giáp...." không? Hoàn toàn không, và lý do không ghi là vì ghi như vậy không có ích gì cả, giờ một người không biết về thịđịa trấnphương BátTàm Xát nên mới đọc vào bài này, nhưng mà trong bài lại ghi là "giáp xã [[Hải Bối]]", ghi như vậy là vô ích, vì vô hình chung người đọc muốn biết vị trí xã Tàm Xá lại phải biết vị trí xã Hải Bối (thế thì lại huề vốn). Mục đích của đề mục này là giúp người đọc mường tượng, hình dung được địa phương này nằm ở đâu. Cách ghi như tôi mà tranh cãi bữa giờ thực chất là cũng không phù hợp rồi, huống gì như quan điểm của Doãn Hiệu là phải ghi thật chi tiết đề mục này.
 
Suy cho cùng việc quá chú trọng vào phần tiếp giáp địa lý là sai, nó cũng giống như bạn định nghĩa "vua là Hoàng đế", rồi "Hoàng đế là vua" vậy. Nếu ghi một cách khoa học như ở enwiki thì ở phần vị trí địa lý của xã Tàm Xá này chỉ cần 3 ý là đủ: