Khác biệt giữa các bản “Bản Phiệt”

(đưa bản mẫu định vị địa lý xuống cuối bài, theo góp ý của Đông Minh.)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|Nam =xã [[Thái Niên]]
|Bắc =huyện [[Mường Khương]]
|Đông Nam =[[thị trấn Nông trường Phong Hải]]
|Tây Nam =[[thành phố Lào Cai]]
|Đông Bắc =huyện [[Mường Khương]]