Khác biệt giữa các bản “Sín Thầu”

→‎Địa lý: Tạm xóa các nội dung tranh chấp như đề xuất của bqv Tuanminh01
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(→‎Địa lý: Tạm xóa các nội dung tranh chấp như đề xuất của bqv Tuanminh01)
|Tây Bắc =[[Trung Quốc]]
}}
Địa giới hành chính như sau:
*[[Hướng Đông|Phía đông]] giáp xã [[Sen Thượng]] cùng huyện Mường Nhé<ref>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-17-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-de-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Muong-Nhe-thanh-pho-Dien-Bien-Phu-tinh-87353.aspx Nghị định Chính phủ 17-2009 về điều chỉnh địa xã, phường của huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ.]</ref>;
*[[Hướng Nam|Phía nam]] giáp xã [[Leng Su Sìn]];
*[[Hướng Tây|Phía tây]] giáp huyện [[Nhot Ou]] tỉnh [[Phôngsali|Phong Xa Lỳ]]<ref>[http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/dat-va-nguoi-dien-bien/168394/moc-nga-ba-bien-gioi-a-pa-chai---%C3%B0iem-du-lich-hap-dan Mốc ngã ba biên giới A Pa Chải - Ðiểm du lịch hấp dẫn, báo Điện Biên Phủ online, đăng ngày 16 tháng 4 năm 2019.]</ref> [[Lào]];
*[[Hướng Bắc|Phía bắc]] giáp hương [[Khúc Thủy, Giang Thành|Khúc Thủy]] (曲水)<ref>[https://books.google.com.vn/books?id=1oOjDwAAQBAJ&pg=PT14&lpg=PT14&dq=%E5%8D%8A%E5%9D%A1%E4%B9%A1+%E7%BB%BF%E6%98%A5%E5%8E%BF&source=bl&ots=ap9rZUb3rk&sig=ACfU3U0pDKUjR_ba2r-a1SCCUAby3tsOIg&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjsyYf88bPpAhXXPXAKHTmUCvkQ6AEwBnoECAwQAQ#v=onepage&q=%E5%8D%8A%E5%9D%A1%E4%B9%A1%20%E7%BB%BF%E6%98%A5%E5%8E%BF&f=false Sự hòa hợp đa tôn giáo ở biên giới và chính quyền của nó: Lấy Vân Nam làm ví dụ.]</ref> huyện [[Giang Thành, Phổ Nhĩ|Giang Thành]]<ref>[http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/dat-va-nguoi-dien-bien/168394/moc-nga-ba-bien-gioi-a-pa-chai---%C3%B0iem-du-lich-hap-dan Mốc ngã ba biên giới A Pa Chải - Ðiểm du lịch hấp dẫn, báo Điện Biên Phủ online, đăng ngày 16 tháng 4 năm 2019.]</ref> địa cấp thị [[Phổ Nhĩ]] tỉnh [[Vân Nam]] [[Trung Quốc]].
 
== Lịch sử ==