Khác biệt giữa các bản “Lào Cai (phường)”

không có tóm lược sửa đổi
(tạm xóa nội dung tranh chấp)
 
==Địa lý==
Phường Lào Cai có diện tích 7,80 km<sup>2</sup>, dân số năm 2019 là 12.909 người, mật độ dân số đạt 1.655 người/km<sup>2</sup>.<ref name=NQ896/>
 
 
==Lịch sử==
Địa bàn phường Lào Cai hiện nay, trước năm 2020,đây vốn là [[phường Phố Mới]] và phường Lào Cai thuộc thành phố Lào Cai.
 
Phường Phố Mới được thành lập vào ngày [[3 tháng 6]] năm [[1993]] trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Lào Cai và xã Vạn Hòa.
 
Trước khi sáp nhập, phường Lào Cai có diện tích 3,29&nbsp; km², dân số là 1.855 người, mật độ dân số đạt 564 người/km². Phường Phố Mới có diện tích 4,51&nbsp; km<sup>2</sup>, dân số là 11.054 người, mật độ dân số đạt 2.451 người/km<sup>2</sup>.
 
Ngày [[11 tháng 2]] năm [[2020]], sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Phố Mới vào phường Lào Cai.<ref name=NQ896>[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199224 Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14]</ref>
[[Tập tin:Cổng Đền.jpg|nhỏ|300px|phải|Cổng Đền Thượng Lào Cai.]]
[[Đền Thượng (Lào Cai)|Đền Thượng]] là di tích lịch sử, nơi [[Trần Quốc Tuấn]] đã chọn làm điểm phóng hỏa hiệu cho quân đội [[nhà Trần]] [[Chiến tranh Nguyên Mông–Đại Việt lần 1|chống quân Nguyên Mông]].
 
==Chú thích==