Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sân vận động Darius và Girėnas”

Trang mới: “{{Infobox stadium | stadium_name = Sân vận động S. Darius và S. Girėnas | nickname = Sân vận động Ąžuolynas | image…”
(Trang mới: “{{Infobox stadium | stadium_name = Sân vận động S. Darius và S. Girėnas | nickname = Sân vận động Ąžuolynas | image…”)
(Không có sự khác biệt)