Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Thái Nhi”

Cảm ơn bqv đã góp ý giúp tôi. Mong bqv hãy nêu ý kiến, tôi sẽ thảo luận với bqv về vấn đề này [[Thành viên:30ChuaPhaiLaTet|30ChuaPhaiLaTet]] ([[Thảo luận Thành viên:30ChuaPhaiLaTet|thảo luận]]) 01:06, ngày 15 tháng 6 năm 2020 (UTC)
 
Cũng nhờ bqv xóa luôn giúp tôi 2 trang [[Phong Hải (thị trấn)]] và [[thị trấn Phong Hải]] rồi khóa luôn không gian tạo bài của 2 trang này [[Thành viên:PhutThu8930ChuaPhaiLaTet|PhutThu8930ChuaPhaiLaTet]] ([[Thảo luận Thành viên:PhutThu8930ChuaPhaiLaTet|thảo luận]]) 0305:4645, ngày 1516 tháng 6 năm 2020 (UTC)
 
Sau trăm nghìn lần thuyết phục cuối cùng cũng đồng ý rồi, phiền bqv xóa 2 trang này, khóa không gian tạo bài lại cũng như sửa lại câu mở đầu bài [[Nông trường Phong Hải (thị trấn)]] [[Thành viên:30ChuaPhaiLaTet|30ChuaPhaiLaTet]] ([[Thảo luận Thành viên:30ChuaPhaiLaTet|thảo luận]]) 05:45, ngày 16 tháng 6 năm 2020 (UTC)