Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của Reflectronic (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
|[[.NET Framework 4.7.1]]
|[[Microsoft Visual Studio#2017|Visual Studio 2017]] phiên bản 15.5<ref>https://www.visualstudio.com/en-us/news/releasenotes/vs2017-relnotes</ref>
|-
|C# 7.3
| colspan="2" rowspan="2" |Không
|[https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-7-3 Tháng 5 năm 2018]
|Tháng 5 năm 2018
|.NET Core 2.1
.NET Core 2.2
 
[[.NET Framework]] 4.8
|[[Microsoft Visual Studio|Visual Studio 2017]] phiên bản 15.7
|-
|C# 8
|[https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/whats-new/csharp-8 Tháng 9 năm 2019]
|Tháng 9 năm 2019
|.NET Core 3.0
|[[Microsoft Visual Studio|Visual Studio 2019]] phiên bản 16.3
|}
 
Người dùng vô danh