Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Jashin-chan Dropkick!”

Trang mới: “{{Infobox animanga/Header | name = Jashin-chan Dropkick! | image = Dropkick on My Devil! volume 1 cover.jpg | caption = Bìa của ''…”
(Trang mới: “{{Infobox animanga/Header | name = Jashin-chan Dropkick! | image = Dropkick on My Devil! volume 1 cover.jpg | caption = Bìa của ''…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)