Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Trọng tài/Chính sách”

nhầm
Không có tóm lược sửa đổi
(nhầm)
Chính sách này được thực hiện bởi Ủy ban Trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài và quy trình trọng tài. Nó đã được cộng đồng phê chuẩn vào ngày 13 tháng 6 năm 2011. Một phần mở rộng của chính sách trọng tài, cho [[Wikipedia:CheckUser|CheckUser]] và [[Wikipedia:Oversight|Oversight]], có tại [[Wikipedia: Ủy ban trọng tài/Kiểm tra và giám sát]].
{{ ombox
| type = notice
| image = <nowiki/>
| imageright = {{shortcut|WP:AC|WP:ARB|WP:ARBCOM}}
| text = {{Arb-logo}}
}}
'''Ủy ban Trọng tài''' là hội đồng biên tập viên chịu trách nhiệm thực hiện [[Wikipedia: Trọng tài|quy trình trọng tài Wikipedia]]. Họ có thẩm quyền áp đặt [[Wikipedia: Các biện pháp trừng phạt tích cực|các giải pháp ràng buộc]] cho tranh chấp giữa các thành viên, chủ yếu cho các tranh chấp hành vi nghiêm trọng mà cộng đồng không thể giải quyết. [[Wikipedia:Trọng tài/Chính sách|Chính sách trọng tài]] mô tả vai trò và trách nhiệm của Ủy ban.
 
Các thủ tục bổ sung và thực hiện chính sách này có tại [[Wikipedia: Ủy ban trọng tài/Thủ tục]], [[Wikipedia: Ủy ban trọng tài/Xử phạt tùy ý]] và [[Wikipedia: Ủy ban trọng tài/Thư ký/Thủ tục]].
Ngoài vai trò của họ trong giải quyết tranh chấp, Ủy ban có thể [[Wikipedia:Ủy ban Trọng tài/Kiểm tra và giám sát|quyết định]] thành viên được giám sát bởi [[wikipedia:CheckUser|Kiểm định viên]] và [[Wikipedia:Giám sát viên|giám sát viên]], và xem xét một số vấn đề mà các yếu tố đặc biệt như [[Wikipedia:Trọng tài/Chính sách#Minh bạch và bảo mật|sự riêng tư]] ngăn cản một buổi điều trần công cộng.
 
Trọng tài viên là những người hoạt động theo nguyên tắc tình nguyện, thường là các thành viên thông thường và [[wikipedia:Bảo quản viên|Bảo quản viên]] viên có kinh nghiệm, vì vậy cộng đồng các biên tập viên ở các cuộc [[Wikipedia: Ủy ban Trọng tài/Bầu cử|bầu cử]] lớn để giải quyết các tranh chấp phức tạp hoặc khó hiểu nhất có thể xảy ra trong cộng đồng và giám sát một số lĩnh vực mà việc truy cập thông tin không công khai là điều kiện tiên quyết.