Khác biệt giữa các bản “Polypropylen”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:46DE:4DA0:6E83:36FF:FE3F:8744 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của RoSons)
Thẻ: Lùi tất cả
* Chịu được nhiệt độ cao hơn 100<sup>o</sup>C. Tuy nhiên nhiệt độ hàn dán mí (thân) bao bì PP (140<sup>o</sup>C), cao so với PE - có thể gây chảy hư hỏng màng ghép cấu trúc bên ngoài, nên thường ít dùng PP làm lớp trong cùng.
* Có tính chất chống thấm O<sub>2</sub>, hơi nước, dầu mỡ và các khí khác.
* Modun đàn hồi 1.5–2 GPa
 
== Công dụng ==
Người dùng vô danh