Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
| result = Pháp ([[chính phủ Vichy]]) đầu hàng [[Đế quốc Nhật Bản]], [[Đế quốc Việt Nam]] được thành lập.
| combatant1 = {{flagcountry|Empire of Japan}}
* {{flagicon|Empire of Japan|army}} [[Đạo quân Viễn chinh Đông Dương]]
* {{flagicon image|Old Flag Of Vietnam.svg}} [[Đế quốc Việt Nam|Việt Nam]]
| combatant2 = {{flagicon image|Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg}} [[Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp|Pháp]]<br />{{flagcountry|United Kingdom}}<br />{{flagicon|North Vietnam|1945}} [[Việt Minh]]