Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* {{flagicon image|Old Flag Of Vietnam.svg}} [[Đế quốc Việt Nam]]
| combatant2 = {{flagicon image|Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg}} [[Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp|Pháp]]<br />{{flagcountry|United Kingdom}}<br />{{flagicon|North Vietnam|1945}} [[Việt Minh]]
| commander1 = {{flagicon|Empire of Japan}} [[Tsuchihashi Yuitsu]]<br />{{flagicon|Empire of Japan}} [[Tsukamoto Takeshi]] <br>{{flagicon|Empire of Japan}} [[Kawamura Saburo]]
*{{flagicon image|Old Flag Of Vietnam.svg}} [[Bảo Đại]]
| commander2 = {{flagicon image|Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg}} [[Marcel Alessandri]]<br />{{flagicon|North Vietnam|1945}} [[Hồ Chí Minh]]<br />{{flagicon|North Vietnam|1945}} [[Võ Nguyên Giáp]]