Khác biệt giữa bản sửa đổi của “John Gielgud”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
{{Giải BAFTA cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất}}
{{Giải BAFTA cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất}}
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}