Khác biệt giữa các bản “Sinh Tồn (xã)”

→‎Các đảo trực thuộc: Collins Reef building by Vietnam.jpg on Commons
(→‎Các đảo trực thuộc: Collins Reef building by Vietnam.jpg on Commons)
|2||[[Sinh Tồn Đông]]||[[15 tháng 03]], [[1978]]||||||Cách đảo [[Sinh Tồn]] 15 hải lý||[[Tập tin:Sinh Tồn Đông.jpg|250px]]
|-
|3||[[Cô Lin]]||[[14 tháng 03]], [[1988]]||||||Cách đảo [[Sinh Tồn]] 9 hải lý<br>Cách đá [[Gạc Ma]] 1,9 hải lý<br>Cách đá [[Len Đao]] 6,8 hải lý||[[Tập tin:ĐảoCollins Reef Linbuilding by Vietnam.jpg|250px]]
|-
|4||[[Len Đao]]||[[14 tháng 03]], [[1988]]||||||Cách đá [[Gạc Ma]] 5,5 hải lý<br>Cách đảo [[Sinh Tồn]] 6,5 hải lý||