Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mô phân sinh”

không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “Meristem”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
 
Có ba loại mô phân sinh: đỉnh (apical), xen kẽ (intercalary) và bên (lateral). Tại đỉnh, có một nhóm nhỏ các tế bào phân chia chậm, thường được gọi là khu vực trung tâm. Các tế bào của khu vực này có chức năng tế bào gốc và rất cần thiết cho việc bảo trì mô phân sinh. Sự tăng sinh và tốc độ tăng trưởng tại đỉnh thường khác biệt đáng kể so với ở ngoại vi.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
[[Thể loại:Sinh lý học thực vật]]
[[Thể loại:Giải phẫu học thực vật]]