Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thuyết tương đối”

Đã lùi lại sửa đổi 62504038 của Cocacolakogas (thảo luận)
n
(Đã lùi lại sửa đổi 62504038 của Cocacolakogas (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
* [[Tiến động Thomas]]
 
|group5 = [[Thời Không-thời gian]]
|list5 =
* [[Không gian Minkowski|Thời-Không thời gian Minkowski]]
* [[Tuyến thế giới]]
* [[Biểu đồ Minkowski]]