Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

:{{ping|Future ahead}} bây giờ các báo chí, truyền hình đều ghi rõ "Ủy ban Thường vụ Quốc hội", có ghi cả trên [http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=1&type_group_id=0&category_id=0 hệ thống VBQPPL của chính phủ], [http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Dai-bieu-Hoang-Thanh-Tung-duoc-bau-giu-chuc-Uy-vien-UBTVQH-Chu-nhiem-Uy-ban-Phap-luat/380771.vgp Báo Chính Phủ], [http://quochoi.vn/UBTVQH/gioithieu/Pages/cac-thanh-vien-khoa-XIV.aspx Cổng TTĐT của Ủy ban Thường vụ Quốc hội],... Còn rất nhiều... Thân mến &ndash;&nbsp;[[User:JohnsonLee01|<span style="font-variant: small-caps;">Le Duc Anh</span>]]&nbsp;<sup>([[USER_talk:JohnsonLee01|💬]] • [[Đặc biệt:Đóng góp/JohnsonLee01|📝]])</sup> 12:28, ngày 12 tháng 6 năm 2020 (UTC)
::{{Chưa đồng ý}} Các bạn hãy thảo luận thống nhất tại [[Thảo luận:Ủy ban Thường vụ Quốc hội#"Thường" hay "thường"]] và yêu cầu lại tại đây khi đã đạt được đồng thuận. Cảm ơn. <span style="font-variant: small-caps;">— [[Thành viên:Prenn|<font color="#2196f3">''Prenn''</font>]] [[Thảo luận thành viên:Prenn|<font color="#607d8b">''Tl''</font>]] ·</span> 02:53, ngày 13 tháng 6 năm 2020 (UTC)
=== [[Thời Không]] → [[Không thời gian]] ===
*Lý do: Tên gọi '''không thời gian''' (hoặc '''không -thời gian''') đã được sử dụng phổ biến, tránh dùng ''thời không'' gây nhẫm lẫn.&mdash;<strong>[[User:Earthandmoon|<span style="font-family:Script MT Bold;color:DarkBlue">Earth and Moon</span>]]</strong>[[User_talk:Earthandmoon|<sup><span style="font-family:Verdana;color:Gray">Talk</span></sup>]] 15:17, ngày 20 tháng 6 năm 2020 (UTC)
 
== Đã giải quyết ==