Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông Ngàn”

 
==Di tích==
*Đình Phù Lưu<ref>{{Chú thích web|url=https://baoxaydung.com.vn/phu-luu-bac-ninh-de-nhung-kien-truc-co-duoc-truong-ton-165551.html|tựa đề=Phù Lưu - Bắc Ninh: Để những kiến trúc cổ được trường tồn|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=Báo Xây dựng|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
*Đình Phù Lưu
 
==Chú thích==