Khác biệt giữa các bản “The Face Vietnam (mùa 3)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|Nguyễn Xuân Phúc
|26
|{{height|m=1,7680}}
|[[Hà Nội]]
| '''<span style="color: pink;">Minh Hằng</span>'''
Người dùng vô danh