Khác biệt giữa các bản “The Face Vietnam (mùa 3)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|Nguyễn Phạm Minh Đức "Mid"
|28
|{{height|m=1,8288}}
|[[An Giang]]
|'''<span style="color: brown;">Thanh Hằng </span>'''
Người dùng vô danh