Khác biệt giữa các bản “Sakurazaka46”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Ngày 16/02/2020 trên showroom, captain Sugai Yuuka công bố sáu thành viên gen 2 tiếp theo, nâng con số thành viên gen 2 lên 15.
 
Ngày 29/03/2020 trên trang chính thức của nhóm, thành viên Nagasawa Nanako thông báo tốt nghiệp.
 
 
 
 
<br />
 
==Tranh cãi==