Khác biệt giữa các bản “SGO48”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
|rowspan="2"| [[Giải Mai Vàng]] <ref>{{cite web|url=https://nld.com.vn/van-nghe/de-cu-giai-mai-vang-2019-chang-quyet-dinh-20191110215140642.htm|title=Đề cử Giải Mai Vàng 2019: Chặng quyết định|date=2019-11-11}}</ref>
|Nhóm nhạc được yêu thích nhất
|
|{{nominated}}
|-
|MV (video âm nhạc)
|''Heavy Rotation''
|{{nominated}}
|}