Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:SGO48”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
== Độ nổi bật ==
Nhóm này nếu có giải thưởng hay thành tích nào đáng kể thì thêm vào để đủ nổi bật theo quy định luôn, khi đó không cần biểu quyết. Tình trạng bài hiện đang ở thế lấp lửng, cũng có thông tin, cũng đi biểu diễn khiến bài chưa thể hiện rõ sự nổi bật. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 12:30, ngày 21 tháng 6 năm 2020 (UTC)
{{reply to|Alphama}} Tôi đã bổ sung 2 đề cử thuộc giải thưởng Mai Vàng của nhóm. Thành tích của nhóm chưa nhiều, chưa chiến thắng ở các giải thưởng, nhưng nếu xét về độ nổi bật về số lượng bài báo, độ nhận diện của nhóm thì tôi nghĩ hoàn toàn đủ độ nổi bật. Nhiều nội dung trong bài còn chưa cô đọng, súc tích, nhưng vì là nội dung của người khác viết nên tôi không tiện xóa bỏ. Nếu bạn thấy cần bổ sung thêm gì về nguồn dẫn thì có thể nhắn tôi. Cảm ơn nhiều. [[Thành_viên:Chihaya~chan|<span style="background:#FFF;color:#CD5C5C;border-radius:2px;"><b>miyucats</b></span>]][[Thảo luận Thành viên:Chihaya~chan|<sup><span style="background:#CD5C5C;color:white;border-radius:3px;">Thảo luận</span></sup>]] 14:36, ngày 21 tháng 6 năm 2020 (UTC)