Khác biệt giữa các bản “SGO48”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
|-
|rowspan="2"| 2019
|rowspan="2"| [[Giải Mai Vàng]] <ref>{{cite web|url=https://nld.com.vn/van-nghe/de-cu-giai-mai-vang-2019-chang-quyet-dinh-20191110215140642.htm|title=Đề cử Giải Mai Vàng 2019: Chặng quyết định|date=2019-11-11|website=Người Lao Động}}</ref>
|Nhóm nhạc được yêu thích nhất
|