Khác biệt giữa các bản “Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
{{redirect|Giải BAFTA|giải thưởng về truyền hình|Giải thưởng Truyền hình Viện Hàn lâm Anh Quốc|giải thưởng về truyền hình}}
{{Infobox award
| name = Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc
272.454

lần sửa đổi