Khác biệt giữa các bản “Maria Ressa”

Trang mới: “'''Maria Angelita Ressa''' (sinh ngày 2 tháng 10 năm 1963) là một nhà báo và tác giả người Mỹ gốc Philippines, nổi tiếng với việc…”
(Trang mới: “'''Maria Angelita Ressa''' (sinh ngày 2 tháng 10 năm 1963) là một nhà báo và tác giả người Mỹ gốc Philippines, nổi tiếng với việc…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh