Khác biệt giữa các bản “Maria Ressa”

{{tham khảo}}
{{thời gian sống|1963}}
[[Thể loại:Nhân vật bất đồng chính kiến]]
[[Thể loại:Cựu sinh viên Đại học Princeton]]
[[Thể loại:Phóng viên Philippines]]
Người dùng vô danh