Khác biệt giữa các bản “Bầu cử Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 2020”

(Trang mới: “{{Infobox Election | election_name = Bầu cử Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, 2020 | country = Liên Hiệp Quốc | type…”)
 
[[Category:Bầu cử năm 2020]]
[[Category:Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc|Không thường trực]]
[[en:2020 United Nations Security Council election]]
Người dùng vô danh