Khác biệt giữa các bản “Người Mỹ gốc Philippines”

Trang mới: “ '''Người Mỹ gốc Philippines''' (tiếng Philippines: ''Mga Pilipinong Amerikano'') là người Mỹ gốc Philippines. Thuật ngữ người…”
(Trang mới: “ '''Người Mỹ gốc Philippines''' (tiếng Philippines: ''Mga Pilipinong Amerikano'') là người Mỹ gốc Philippines. Thuật ngữ người…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh