Khác biệt giữa các bản “Người Mỹ gốc Philippines”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox ethnic group
 
|group = Người Mỹ gốc Philippines
|image = Pinoydayparade2.JPG
|flag = {{flagicon|Philippines}}{{flagicon|United States}}
|caption =Khán giả tại [Diễu hành Ngày Độc lập Philippines] hàng năm tại [[Thành phố New York]]
| pop = Hơn 4 triệu người<ref>{{cite web|url=https://www.state.gov/u-s-relations-with-the-philippines/|title=U.S. Relations With the Philippines|date=January 21, 2020|website=state.gov|quote=There more than four million U.S. citizens of Philippine ancestry in the United States}}</ref>
<br>1,23% tổng dân số Hoa Kỳ (2018){{cn|date=April 2020}}
|popplace = [[Nhân khẩu học của người Mỹ gốc Philippines # Nồng độ dân số | Tây Hoa Kỳ, Hawaii, đặc biệt là ở các khu vực đô thị và các nơi khác]] <small>theo [[Điều tra dân số Hoa Kỳ 2010|2010]]</small>
|region1 = [[California]]
|pop1 = 1.474.707
|ref1 = <ref>{{cite web |url=http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0400000US06/popgroup~038 |archive-url=https://archive.today/20200212200408/http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0400000US06/popgroup~038 |url-status=dead |archive-date=2020-02-12 |title=California |date=2010 |website=Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 |publisher=United States Census Bureau |accessdate=7 December 2014}}</ref>
|region2 = [[Hawaii]]
|pop2 = 342.095
|ref2 = <ref>{{cite web |url=http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US15 |archive-url=https://archive.today/20200212203207/http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US15 |url-status=dead |archive-date=2020-02-12 |title=Hawaii|date=2010 |website=Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 |publisher=United States Census Bureau |accessdate=5 December 2014}}</ref>
|region3 = [[Illinois]]
|pop3 = 139.090
|ref3 = <ref>{{cite web |url=http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US17 |archive-url=https://archive.today/20200212200258/http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US17 |url-status=dead |archive-date=2020-02-12 |title=Illinois|date=2010 |website=Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 |publisher=United States Census Bureau |accessdate=5 December 2014}}</ref>
|region4 = [[Texas]]
|pop4 = 137.713
|ref4 = <ref>{{cite web |url=http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US48 |archive-url=https://archive.today/20200212202544/http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US48 |url-status=dead |archive-date=2020-02-12 |title=Texas|date=2010 |website=Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 |publisher=United States Census Bureau |accessdate=5 December 2014}}</ref>
|region5 = [[Washington (tiểu bang)|Washington]]
|pop5 = 137.083
|ref5 = <ref>{{cite web |url=http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US53 |archive-url=https://archive.today/20200212204336/http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US53 |url-status=dead |archive-date=2020-02-12 |title=Washington|date=2010 |website=Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 |publisher=United States Census Bureau |accessdate=5 December 2014}}</ref>
|region6 = [[New Jersey]]
|pop6 = 126.793
|ref6 = <ref>{{cite web |url=http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US34 |archive-url=https://archive.today/20200212202842/http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US34 |url-status=dead |archive-date=2020-02-12 |title=New Jersey|date=2010 |website=Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 |publisher=United States Census Bureau |accessdate=5 December 2014}}</ref>
|region7 = [[New York (tiểu bang)|New York]]
|pop7 = 126.129
|ref7 = <ref>{{cite web |url=http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US36 |archive-url=https://archive.today/20200212201551/http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US36 |url-status=dead |archive-date=2020-02-12 |title=New York|date=2010 |website=Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 |publisher=United States Census Bureau |accessdate=5 December 2014}}</ref>
|region8 = [[Nevada]]
|pop8 = 123.891
|ref8 = <ref>{{cite web |url=http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US32 |archive-url=https://archive.today/20200212202837/http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US32 |url-status=dead |archive-date=2020-02-12 |title=Nevada|date=2010 |website=Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 |publisher=United States Census Bureau |accessdate=5 December 2014}}</ref>
|region9 = [[Florida]]
|pop9 = 122.691
|ref9 = <ref>{{cite web |url=http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US12 |archive-url=https://archive.today/20200212202223/http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/DEC/10_SF2/SF2DP1/0100000US.04000.001/popgroup~038?slice=GEO~0400000US12 |url-status=dead |archive-date=2020-02-12 |title=Florida|date=2010 |website=Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 |publisher=United States Census Bureau |accessdate=5 December 2014}}</ref>
|langs = [[tiếng Anh | tiếng Anh]] ([[tiếng Anh Mỹ | tiếng Mỹ]], [[tiếng Anh tiếng Philipin|Philippine]]),<ref name="MMcBride" /><br />[[tiếng Tagalog|Tagalog]] ([[tiếng Filipino|Filipino]]),<ref name="MMcBride" /><ref name="US Census bureau, languages in the US" /><br />[[tiếng Ilocano|Ilocano]], [[tiếng Pangasinan|Pangasinan]], [[tiếng Kapampangan|Kapampangan]], [[các ngôn ngữ Bikol|Bikol]], [[các ngôn ngữ Visayan]] ([[tiếng Cebuano|Cebuano]], [[tiếng Hiligaynon|Hiligaynon]], [[tiếng Waray|Waray]], [[Chavacano]], ) và [[các ngôn ngữ của Philippines]]<ref name="MMcBride">{{cite web |url=http://www.stanford.edu/group/ethnoger/filipino.html |title=HEALTH AND HEALTH CARE OF FILIPINO AMERICAN ELDERS |author=Melen McBride, RN, PhD |work=Stanford University School of Medicine |publisher=[[Stanford University]] |accessdate=8 June 2011}}</ref><br />[[Philippine Spanish|Spanish]], [[Chinese language|Chinese]] ([[Hokkien in the Philippines|Hokkien]], [[Mandarin Chinese in the Philippines|Mandarin]])<ref name= SpanishChinese />
|rels = 65% [[Công giáo Rôma]]<br />21% [[Tin lành]]<br />8% [[không tôn giáo]]<br />1% [[Phật giáo]]<ref>{{cite web |url=http://www.pewforum.org/2012/07/19/asian-americans-a-mosaic-of-faiths-religious-affiliation/ |title=Asian Americans: A Mosaic of Faiths, Chapter 1: Religious Affiliation |date=19 July 2012 |work=The Pew Forum on Religion & Public Life |publisher=Pew Research Center |accessdate=18 August 2014 |quote=Religious Affiliations Among U.S. Asian American Groups - Filipino: 89% Christian (21% Protestant (12% Evangelical, 9% Mainline), 65% Catholic, 3% Other Christian), 1% Buddhist, 0% Muslim, 0% Sikh, 0% Jain, 2% Other religion, 8% Unaffiliated{{failed verification|date=September 2016|reason=could not find in the cited source}}}}<br />{{cite web |url=http://www.pewforum.org/2012/07/19/asian-americans-a-mosaic-of-faiths-overview/ |title=Asian Americans: A Mosaic of Faiths|date=19 July 2014 |website=The Pew Forum on Religion & Public Life |publisher=Pew Research Center |accessdate=15 March 2017 |quote=Filipino Americans: 89% All Christian (65% Catholic, 21% Protestant, 3% Other Christian), 8% Unaffiliated, 1% Buddhist }}</ref>
|related = [[Người Philippines hải ngoại]]
}}
'''Người Mỹ gốc Philippines''' ([[tiếng Philippines]]: ''Mga Pilipinong Amerikano'') là [[người Mỹ]] gốc [[Philippines]]. Thuật ngữ người Mỹ gốc Philippines trong tiếng Anh đôi khi được rút ngắn thành Fil-Am hoặc Pinoy. Sự xuất hiện sớm nhất của thuật ngữ Pinoy (Pinay nữ tính), là trong một bản tin năm 1926 của Bản tin Sinh viên Philippines. Một số người Philippines tin rằng thuật ngữ Pinoy được đặt ra bởi những người Philippines đến Hoa Kỳ để phân biệt với người Philippines sống ở Philippines.
 
Người dùng vô danh