Khác biệt giữa các bản “Tham tri”

không có tóm lược sửa đổi
'''Tham tri''' (參知,[[chữ MinisterialNho]]: Advisor參知) là một chức vụ đặc biệt thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] được đặc bổ tại các bộ trong [[Lục bộ]], trật Tòng nhị phẩm, hàm Phụng trực đại phu, khi mất truy tặng ''Cáo thụ'' Trung phụng đại phu.<ref>''Từ điển chức quan Việt Nam'', Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 651 mục 1311. Tham tri</ref> Tham tri là chức triều đình bổ nhiệm để giúp các quan [[Thượng thư]] tại [[Lục bộ]] và vì vậy, là chức quan cao cấp thứ 2 trong một bộ, dưới [[Thượng thư]], và trên [[Thị lang]].
 
Nguyên trong các triều đại Trung Hoa và các triều đại Việt Nam trước thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Tham tri là một thuật ngữ để chỉ chức [[Tham tri Chính sự|Tham tri chính sự]] của các vị [[Đại học sĩ]].<ref>''A Dictionary of Official Titles in Imperial China'', Charles Hucker, 1985, Stanford University Press</ref> Đầu thời [[Nhà Lê sơ|Lê]], Tham tri là chức quan coi giữ sổ sách trong một đạo, dưới quan [[Hành khiển]].